vergeven worden;:
Namelijk indien zij zich bekeren.