zuiden zal opstaan:
Dat is, van Saba, 1 Kon. 10:1, hetwelk zuidwaarts van Judea gelegen was.