zeven andere geesten,:
Dat is, vele. Een Hebreeuwse wijze van spreken.