meerder dan de tempel,:
Want Christus was de Heere des tempels, en de zaak zelve door den tempel afgebeeld en betekend; Mal. 3:1; Joh. 2:19.