niet offerande,:
Zie hiervoor Matth. 9:13 en Matth. 23:23.