voleindigen:
Dat is, meer en meer zal vermeerderen, versterken en bewaren.