begerig ben:
Dat is, u allen liefheb, of naar u allen verlang. Zie 2 Cor. 9:14.