in erkentenis:
Of, met, door kennis, namelijk van goddelijke zaken, die ter zaligheid nodig zijn.