beproeft:
Dat is, na beproeving en toetsing der leringen aan Gods woord, recht moogt verstaan en onderscheiden.