oprecht zijt,:
Dat is, zonder geveinsdheid of bedrog.