die door Jezus Christus:
Dat is, die door den Geest van Christus in ons gewrocht en voortgebracht worden.