hetgeen aan mij:
Dat is, deze mijne gevangenis en verdrukking, die ik lijd om des Evangelies wil.