in Christus:
Dat is, waarmede ik gebonden ben om Christus' wil. Zie Ef. 4:1.