vertrouwen gekregen:
Dat is, kloekmoedig of vrijmoedig geworden zijnde.