het Woord onbevreesd:
Namelijk Gods, dat is, de leer des Evangelies belijden en verkondigen.