uit liefde,:
Namelijk tot Gods eer, stichting der gemeente en zaligheid der mensen.