in der waarheid,:
Dat is met een oprecht en zuiver gemoed, zonder geveinsdheid of bedrog.