dat dit mij:
Dat is, deze verdrukking, die zij mij uit nijdigheid en haat aandoen.