groot gemaakt:
Dat is, geëerd, geroemd. Zie van dit woord Luk. 1:46.