of te leven in:
Dit betekent hier niet naar de lusten des vleses te leven, gelijk Rom. 8:1, maar in dit lichamelijk en tijdelijke leven te blijven.