wat ik verkiezen zal,:
Namelijk indien mij de keuze van beide gegeven werd, òf te sterven, òf nog in het leven te blijven.