den eersten dag:
Namelijk dat gij het Evangelie hebt ontvangen en aangenomen.