zeer verre het beste.:
Grieks veel meer beter; namelijk voor mij. Zie Ps. 16:11; Rom. 8:18.