in het vlees:
Dat is, in dit lichamelijke leven. Zie Filipp. 1:22.