aan mij, door:
Grieks in mij; namelijk als gij door uwe gebeden mijne verlossing zult verkregen hebben.