mijn tegenwoordigheid:
Namelijk die ik hoop dat de Heere geven zal.