hun wel:
Namelijk den vervolgers en valsen leraars.