een bewijs is:
Dat is, een zeker teken dat zij ten verderve lopen. Zie 2 Thess. 1:5.