uit genade:
Of, geschonken om Christus' wil. Zie Ef. 2:8.