die deel heeft in:
Dat is, die der eerste opstanding deelachtig is; gelijk deze wijze van spreken ook genomen wordt Joh. 13:8; Hand. 8:21.