de tweede dood:
Deze tweede dood is de eeuwige dood, gelijk Openb. 20:14 uitdrukkelijk wordt verklaard; en hieruit blijkt ook, dat deze opstanding geen lichamelijke opstanding is, maar een geestelijke; aangezien velen naar het lichaam ook zullen opstaan ten verderve. Zie Dan. 12:2; Joh. 5:29.