geeindigd zijn,:
Zie de aantekeningen hiervoren Openb. 20:3.