een engel afkomen:
Hierdoor wordt de engel Michaël, dat is, Christus zelf verstaan, gelijk in het begin van dezen strijd tegen den draak [die daar op de aarde wordt geworpen, en hier nu in den afgrond wordt gebonden] op Openb. 12:7, ook is aangetekend. Zie daar de nadere verklaring.