welker getal is:
Zie hiervan breder Openb. 9:16, en vervolgens.