in den poel des:
Dat is, in de hel, om daar eeuwig te blijven. Zie ook Openb. 19:20; Matth. 25:41; 1 Cor. 15:24.