En ik zag een groten:
Gelijk de vorige gezichten met den uitersten dag zijn geëindigd, zo eindigt ook dit gezicht daarin. Die hier gezien wordt is Christus, een rechter der levenden en der doden, die in de wolken Zijn rechterstoel zal oprichten, gelijk Hij zelf betuigt Matth. 25:31. Zie ook Hand. 17:31.