wegvloden, en geen:
Zie dergelijke wijze van spreken Openb. 6:14, en Openb. 16:20; waardoor de ondergang en verandering van hemel en aarde, die nu zijn, te kennen wordt gegeven; waarvan zie nadere en verscheidene verklaringen in de aantekeningen 2 Petr. 3:10.