de dood en de hel:
Dit wordt òf van den duivel verstaan, die de macht des doods had, Hebr. 2:14, òf onder een oneigenlijke wijze van spreken, voor al hetgeen dat enigszins bedroefd, of pijnlijk is; hetwelk uit de gehele wereld zal geweerd, en na dien tijd nergens dan in den eeuwigen poel des vuurs zal worden gevonden.