den draak, den:
Van dezen naam en andere volgende titels van den satan, zie Openb. 12:3,9; en van enigen wordt Openb. 20 met Openb. 12 niet ongeschikt gevoegd en vergeleken. Want alzo aldaar de strijd van den draak tegen Christus en Zijn Kerk is beschreven, en tussenbeide in enige hoofdstukken de gehele geschiedenis van den antichrist en zijn ondergang is verhaald, zo komt de Heilige Geest nu weder in dit twintigste hoofdstuk, en verhaalt in het kort de gehele uitkomst van den strijd van den draak zelf tegen Christus en Zijn Kerk, ook gedurende den tijd van den antichrist, totdat hij in denzelfden poel des vuurs voor altijd met den antichrist is geworpen.