verzegelde dien:
Namelijk de deur des afgronds, tot verzekering dat hij al dien tijd daar zou moeten blijven. Zie dergelijke handelwijze Dan. 6:18; Matth. 27:66, in het exempel van dne kuil van Daniël en Christus' graf.