een kleinen tijd:
Dit kan verstaan worden, òf ten opzichte van de voorgaande duizend jaren en tijden der wereld, òf van den toekomenden staat der Kerk van Christus in den hemel; waarvan in Openb. 21 zal geprofeteerd worden, dewijl ook zelfs de gehele tijd van Christus' eerste komst tot zijn laatste, de laatste dag en laatste ure in de Schrift wordt genoemd.