Home Introduction Persons Geogr. Sources Events Mijn blog(Nederlands)
Religion Subjects Images Queries Links Contact Do not fly Iberia
This is a non-commercial site. Any revenues from Google ads are used to improve the site.

Custom Search
Quote of the day: On account of the things successfully do
Notes
Display Latin text
Display Dutch text
The Gallic War (De Bello Gallico) by Julius Caesar
Translated by Alfred John Church and William Jackson Brodribb
Book III Chapter 8: War with the Veneti. Revolt.[56 BC]
Next chapter
Return to index
Previous chapter
The influence of this state is by far the most considerable of any of the countries on the whole sea coast, because the Veneti both have a very great number of ships, with which they have been accustomed to sail to Britain, and [thus] excel the rest in their knowledge and experience of nautical affairs; and as only a few ports lie scattered along that stormy and open sea, of which they are in possession, they hold as tributaries almost all those who are accustomed to traffic in that sea. With them arose the beginning [of the revolt] by their detaining Silius and Velanius; for they thought that they should recover by their means the hostages which they had given to Crassus. The neighboring people led on by their influence (as the measures of the Gauls are sudden and hasty), detain Trebius and Terrasidius for the same motive; and quickly sending embassadors, by means of their leading men, they enter into a mutual compact to do nothing except by general consent, and abide the same issue of fortune; and they solicit the other states to choose rather to continue in that liberty which they had received from their ancestors, than endure slavery under the Romans. All the sea coast being quickly brought over to their sentiments, they send a common embassy to Publius Crassus [to say], "If he wished to receive back his officers, let him send back to them their hostages."

Event: War with the Veneti

Oorlog met de Veneti. Begin.

Deze stam heeft verreweg de grootste invloed op heel de kust van die gebieden, omdat de Veneten zeer vele schepen hebben, waarmee zij gewend zijn naar Britannia te varen, en anderen beter af zijn in hun kennis en omgang met zeezaken en omdat zij bijna allen die van die zee plegen gebruik te maken, als belastingplichtigen onder zich hebben, omdat het een zeer stormachtige en open zee betreft en weinig havens ertussen liggen. Zij waren ermee begonnen Sillius en Velanius en wie zij maar konden onderscheppen, in gevangenschap te houden, omdat zij dachten met hen de gijzelaars die zij aan Crassus hadden uitgeleverd, te kunnen terugkrijgen. Ge´nspireerd door hun voorbeeld - plannen krijgen GalliŰrs spontaan en onverwacht - hielden hun buurvolkeren om dezelfde reden Trebius en Terrasidius vast. Zij stuurden snel gezanten en zwoeren elkaar bij monde van hun leiders niets te zullen doen tenzij na gemeenschappelijk beraad en allen tezamen de uitkomst van hun lot te doorstaan; andere stammen riepen zij ertoe op om liever in die vrijheid te volharden die zij van hun voorouders gekregen hadden dan de onderdrukking van de Romeinen te ondergaan. Toen heel de kuststreek snel tot hun zienswijze was overgehaald, zonden zij een gemeenschappelijk gezantschap naar Publius Crassus: als hij zijn gijzelaars wilde terugkrijgen, moest hij hen hun gijzelaars terugsturen.