Home Introduction Persons Geogr. Sources Events Mijn blog(Nederlands)
Religion Subjects Images Queries Links Contact Do not fly Iberia
This is a non-commercial site. Any revenues from Google ads are used to improve the site.

Custom Search
Quote of the day: Vitellius, on the contrary, was sunk in
Notes
Display Latin text
Display Dutch text
The Gallic War (De Bello Gallico) by Julius Caesar
Translated by Alfred John Church and William Jackson Brodribb
Book III Chapter 15: War with the Veneti. Rome wins the sea-battle.[56 BC]
Next chapter
Return to index
Previous chapter
The sail yards [of the enemy], as we have said, being brought down, although two and [in some cases] three ships [of theirs] surrounded each one [of ours], the soldiers strove with the greatest energy to board the ships of the enemy; and, after the barbarians observed this taking place, as a great many of their ships were beaten, and as no relief for that evil could be discovered, they hastened to seek safety in flight. And, having now turned their vessels to that quarter in which the wind blew, so great a calm and lull suddenly arose, that they could not move out of their place, which circumstance, truly, was exceedingly opportune for finishing the business; for our men gave chase and took them one by one, so that very few out of all the number, [and those] by the intervention of night, arrived at the land, after the battle had lasted almost from the fourth hour till sun-set.

Event: War with the Veneti

Caesar wint de zeeslag.

Na de vernieling van de masten, zoals wij hebben gemeld, maakten de soldaten, toen telkens twee à drie schepen de Gallische schepen stuk voor stuk omsingelden, zich op om een oversteek naar de schepen van de vijanden te forceren. Maar toen de buitenlanders dit hadden zien gebeuren, probeerden zij, omdat hiertegen geen ondersteuning werd gevonden (zeer veel schepen waren veroverd), een veilig heenkomen te vinden. En al gauw werd, toen de schepen in die richting waren gewend waarheen de wind hen voerde, de zee kalm en kwam er windstilte, zodat zij zich niet konden verplaatsen. Dit nu kwam bij het klaren van de zaak heel goed uit. Onze soldaten namelijk joegen ze één voor één na en namen ze in, met als gevolg dat heel weinig schepen uit het totaal door tussenkomst van de avond het vasteland bereikten, hoewel men vanaf tien uur 's ochtends tot aan zonsondergang vocht.