Home Introduction Persons Geogr. Sources Events Mijn blog(Nederlands)
Religion Subjects Images Queries Links Contact Do not fly Iberia
This is a non-commercial site. Any revenues from Google ads are used to improve the site.

Custom Search
Quote of the day: There was a story that Vespasian was ins
Notes
Display Latin text
Display Dutch text
The Gallic War (De Bello Gallico) by Julius Caesar
Translated by Alfred John Church and William Jackson Brodribb
Book IV Chapter 21: Caesar in Britain. Preparations.[55 BC]
Next chapter
Return to index
Previous chapter
He sends before him Gaius Volusenus with a ship of war, to acquire a knowledge of these particulars before he in person should make a descent into the island, as he was convinced that this was a judicious measure. He commissioned him to thoroughly examine into all matters, and then return to him as soon as possible. He himself proceeds to the Morini with all his forces. He orders ships from all parts of the neighboring countries, and the fleet which the preceding summer he had built for the war with the Veneti, to assemble in this place. In the mean time, his purpose having been discovered, and reported to the Britons by merchants, embassadors come to him from several states of the island, to promise that they will give hostages, and submit to the government of the Roman people. Having given them an audience, he after promising liberally, and exhorting them to continue in that purpose, sends them back to their own country, and [dispatches] with them Commius, whom, upon subduing the Atrebates, he had created king there, a man whose courage and conduct he esteemed, and who he thought would be faithful to him, and whose influence ranked highly in those countries. He orders him to visit as many states as he could, and persuade them to embrace the protection of the Roman people, and apprize them that he would shortly come thither. Volusenus, having viewed the localities as far as means could be afforded one who dared not leave his ship and trust himself to barbarians, returns to Caesar on the fifth day, and reports what he had there observed.

Event: Caesar in Britain

Caesar in Brittania. Voorbereidingen

Hij vond Gaius Volusenus de geschikte man om hierachter te komen en stuurde, alvorens iets gevaarlijks te ondernemen, hem vooruit met een oorlogsschip. Hij droeg hem op om na alles te hebben verkend zo snel mogelijk bij hem terug te keren. Hij zelf vertrok met al zijn troepen naar de Morinen, omdat vandaaruit de oversteek naar Britannia het kortst was. Hij liet schepen overal vanuit de omliggende streken en de vloot die hij de vorige zomer in de oorlog tegen de Veneten had laten bouwen, hier bijeenkomen. Omdat zijn plan bekend was geworden en door handelaren aan de Britten was overgebracht, kwamen ondertussen uit verscheidene steden van dat eiland gezanten bij hem, die moesten toezeggen gijzelaars af te staan en zich te onderwerpen aan het gezag van het Romeinse volk. Hij hoorde hen aan en deed ruimhartig beloften, wees hen erop om niet van visie te veranderen, liet hen naar huis gaan en stuurde samen met hen Commius, die hijzelf na de onderwerping van de Atrebaten daar als koning van hen had aangesteld, wiens moed en inzicht hij zelf waardeerde en die naar zijn mening hem trouw was, een man wiens gezag in deze gebieden in hoog aanzien stond. Na zijn inspectie van alle gebieden (voorzover de gelegenheid aan zo'n man kon worden geboden die niet van boord durfde gaan en zich te wagen onder de buitenlanders) keerde hij vier dagen later terug bij Caesar en bracht verslag uit van wat hij er had gezien.