Home Introduction Persons Geogr. Sources Events Mijn blog(Nederlands)
Religion Subjects Images Queries Links Contact Do not fly Iberia
This is a non-commercial site. Any revenues from Google ads are used to improve the site.

Custom Search
Quote of the day: Vitellius, on the contrary, was sunk in
Notes
Display Latin text
Display Dutch text


Ovid XIV Chapter 2: 75-100 Aeneas journeys to Cumae
Next chapter
Return to index
Previous chapter
When the oarsmen of the Trojan ships had escaped Scylla, and rapacious Charybdis, when they had almost reached the Ausonian shore, the wind carried them to the coast of Libya. There Sidonian Queen Dido took Aeneas into her heart and home, she, who was fated not to endure her Phrygian husband's [Note 1] departure. She stabbed herself with his sword, on a blazing pyre, that was built as if it were intended for sacred rites, deceiving, as she had been deceived. Fleeing from the new city, Carthage, and its sandy shores, and carried back to the home of his loyal half-brother Acestes, son of Venus of Eryx, Aeneas sacrificed there, and paid honours at his dead father's, Anchises', tomb. Then he loosed the ships, that Iris almost destroyed by fire, at Juno's command, and passed the Aeolian Islands, smoking with clouds of hot sulphur, the kingdom of Aeolus,son of Hippotes, and passed the rocky isle of the Sirens, the daughters of Acheloüs. Bereft of its pilot, Palinurus, he follows the coast by Inarime, Prochyte, and Pithecusae, on its barren hill, named after its inhabitants, from pithecium, a little ape. For the father of the gods, Jupiter, hating the lying and deceit of the Cercopes, and the crimes of that treacherous people, changed them into disgraceful creatures, so that, though unlike men, they should seem like them. He contracted their limbs, turned up and blunted their noses, and furrowed their faces with the wrinkles of old age. Their bodies completely covered by yellow hair, he sent them, as monkeys, to this place, but not before he had robbed them of the power of speech, and those tongues born for dreadful deceit, leaving them only the power to complain in raucous shrieks.

Note 1: husband = Sychaeus

Events: Scylla and Charybdis, Dido falls in love with Aeneas, Love and Death of Dido, The Cercopes

De Trojaanse schepen waren Scylla en Chayrbdis al roeiend voorbijgevaren. Toen de Italiaanse kust in zicht was, sloeg een storm hen uit de koers, naar Afrika. Aeneas en zijn mannen waren niet alleen welkom bij Dido, ze was ook erg op Aeneas gesteld. Zijn plotse vertrek greep haar zo aan dat ze geen andere uitweg zag dan zich op het zwaard te werpen op een voor de schijn ontstoken brandstapel: omdat ze zelf bedrogen was, bedroog ze iedereen door zich op het zwaard te werpen.

Na Dido’s dood vluchtte Aeneas weg uit het nieuwe Carthago. Voor de tweede maal kwam hij op Sicilïe op de Eryxberg en bij zijn trouwe vriend Acestes eerde hij zijn vaders graf met offergaven. Op bevel van Juno zorgde Iris ervoor dat Aeneas’ vloot bijna verbrand werd. Niet alleen Carthago liet hij achter, hij liet ook Aeolus, dat rookte van de hete zwavel, en de rotseilanden van de Sirenen achter. Aeneas’ vloot die het laatste deel van de reis zonder stuurman moest afleggen, kwam nu voorbij Inarime, Procyte en de Pithecusen.

De Pithecusen waren dorre heuvels die genoemd waren naar de apenstam die er leefde. Jupiter was woedend over de leugens die de Cercopen vertelden. Hij veranderde dat verradersvolk in een lelijke diersoort, een diersoort die geen mens meer was maar toch nog menselijke trekken had. Hij gaf hun een kleinere gestalte en veranderde hun neus vanaf hun voorhoofd in een apenneus. Hun gladde mensenhuid veranderde hij in oude-vrouwen rimpels. Een vacht met bruinachtige haren groeide nu op hun huid en de rotsen waren hun woonplaats geworden. Wel ontnam hij hun spraak, waarmee ze vroeger valse leugens verteld hadden; enkel een klaagstem, een schor gekrijs liet hij over.