Home Introduction Persons Geogr. Sources Events Mijn blog(Nederlands)
Religion Subjects Images Queries Links Contact Do not fly Iberia
This is a non-commercial site. Any revenues from Google ads are used to improve the site.

Custom Search
Quote of the day: The emperor thought nothing charming or
Notes
Display Latin text
Display Dutch text


Ovid XV Chapter 11: 418-452 Pythagoras' Teachings:Transfers of Power
Next chapter
Return to index
Previous chapter
The day will end, and Phoebus will bathe his weary horses in the deep, before my words can do justice to all that has been translated into new forms. So we see times change, and these nations acquiring power and those declining. So Troy, that was so great in men and riches, and for ten years of war could give so freely of her blood, is humbled, and only reveals ancient ruins now, and, for wealth, ancestral tombs. Sparta was famous, great Mycenae flourished, and Cecrops's citadel of Athens, and Amphion's Thebes. Sparta is worthless land, proud Mycenae is fallen, and what is the Thebes of Oedipus but a name, what is left of the Athens of Pandion, but a name? Even now, there is a rumour that Rome, of the Dardanians, is rising, by Tiber's waters, born in the Apennines, and laying, beneath its mass, the foundation of great things. So, growing, it changes form, and one day will be the capital of a whole world! So, it is said, the seers predict, and the oracles that tell our fate. As I [Note 1] remember also, when the Trojan State was falling, Helenus, son of Priam, said to a weeping Aeneas, who was unsure of his future: Son of the goddess [Note 2], if you take careful heed, of what my mind prophesies, Troy will not wholly perish while you live! Fire and sword will give way before you: you will go, as one man, catching up, and bearing away Pergama, till you find a foreign land, kinder to you and Troy, than your fatherland. I see, even now, a city, destined for Phrygian descendants, than which none is greater, or shall be, or has been, in past ages. Other leaders will make her powerful, through the long centuries, but one, born of the blood of Iulus, will make her mistress of the world. When earth has benefited from him, the celestial regions will enjoy him, and heaven will be his goal." These things, I remember well, Helenus prophesied for Aeneas, as Aeneas carried the ancestral gods, and I am glad that the walls, of his descendants, are rising, and that the Greeks conquered to a Trojan's gain.'

Note 1: I = Pythagoras
Note 2: goddess = Venus

Event: Prophecy of Helenus

De Zonnewagen zal eerder de diepe Oceaan bereiken dan dat ik alles wat nieuwe vormen krijgt, heb opgesomd. Wij zíen de tijden veranderen: terwijl het ene volk machtig wordt, komt het ander ten val. Hoe hoog heeft Troje, dat zoveel levens kon geven, tien jaar lang, niet gereikt met middelen en mannen? Nu kan ze enkel nog ruïnes en voorvaderlijke graven tonen, zonder rijkdom. Roemrijk was Sparta, groots was ooit Mycene’s macht, die van Cecrops’ stad en die van Amphions burcht. Maar nu zijn het nog maar namen: Sparta, dat is nu braakliggende grond; het hoge Mycene ligt geveld; zelfs Thebe met zijn Oedipus, Athene en Pandion, het zijn nog enkel namen!

En thans verrijst, aan de oever van de Apennijnse Tiberstroom, een machtig bouwwerk, het nieuw-Trojaanse Rome. Het legt er de grondslag voor een nieuwe heerschappij. Bij de groei ervan zal ook die stad van vorm veranderen, ooit zal het, volgens priesters en orakelspreuken, de hoofdstad van de wijde wereld zijn. Dit doet me denken aan Helenus, de zoon van Priamus: toen Troje in de vlammen opging, sprak hij Aeneas troost toe in diens wanhoop en verdriet met de volgende woorden:

"Zoon van een godin, let goed op wat ik je zeg! Zolang jij veilig bent, zal Troje nooit totaal ten onder gaan. Je moet jezelf en Troje’s Penaten zien te redden van het vuur, weg van die strijd, tot aan een vreemde kust, die gastvrijer zal zijn dan je eigen land. Dit land zal Troje en jou een nieuw bestaan geven. Ik zie dat er een nieuw-Trojaanse stad jullie wachten, zoals er nergens is, nooit meer zal zijn en nooit gezien is. Kortom, die stad zal onder vele heersers eeuwenlang haar macht ontplooien. Slechts een van hen kan tot wereldkoning gemaakt worden: Augustus, nazaat van Julus’ bloed. Hij zal, na zijn leven op aarde, hoog ten hemel stijgen. De godenwoning zal door zijn komst verblijd worden."

Ik weet nog heel goed dat Helenus dit alles aan Aeneas, Troje’s redder, heeft voorspeld, en het verheugt me dat mijn dierbaar Troje is herrezen en niet voor niets door Grieken geveld is…