Home Achternamen
Familie relaties
Lijsten
Personen met foto
Links
Romeinen/Romans Judea Te huur: onze vakantie
bungalow in Drenthe
Mijn blog
English


Genealogie van de families Osinga en Fernhout, en families daar omheen

Deze index is gebaseerd op een database; daarom is het gemakkelijk door de stamboom te wandelen.
Als u information heeft over ouders of kinderen van personen in deze index, en het lijkt u leuk als deze informatie ook in het systeem opgenomen zou zijn, stuur die mij dan per e-mail.
Geef zo mogelijk het nummer aan van personen in het systeem.
Datums in het systeem zijn volgens Europees systeem: Maand-dag-jaar.
Als u in het systeem zit, en u wilt uw foto er ook in hebben, stuur die dan als .jpg file naar mij op, en ik zorg voor de rest.
Er zijn verschillende mogelijkheden om informatie in het systeem te vinden:
1. via achternamen, en binnen de achternaam op de verdere gegevens. De stamboom van de aangeklikte persoon wordt op het scherm gezet.
2. via de lijst van personen waarvan een foto in het systeem zit.
3. Via Familie relaties.U kunt er zoeken naar langste rij voorouders, gemeenschappelijke voorouders, gemeenschappelijke nazaten, en op verjaardag.
4. In de rubriek Lijsten vindt U lijsten van Langstlevenden, Huwelijken per maand, Gezinnen met een groot aantal kinderen, Tweelingen, Paren, vrouw 1 jaar of meer ouder , Paren, man 12 jaar of meer ouder , Geboorteplaatsen, Plaatsen van overlijden, en Trouwplaatsen.

Mevr. Haga Broekema-Douma en de heren Geert Pruiksma en Rieks Fernhout hebben belangrijke informatie verstrekt, waarvoor mijn dank.
Op en aanmerkingen graag aan mij sturen

Michiel Osinga

Nederlandse Genealogie Webring

Join | List | Previous | Next | Random | Previous 5 | Next 5 | Skip Previous | Skip Next